ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010

Uitnodiging c.q. Agenda


Hoogezand, oktober 2010

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van uw Nutsdepartement te houden op woensdag 10 november 2010.
Zoals gewoonlijk gehouden in De Reensche Compagnie, Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand, aanvang 20.00 uur.
Agenda

1. Opening.

2. Notulen van de vergadering van 11 november 2009 (wordt meegezonden).

3. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen.

4. Jaarverslag 2009/2010 (wordt meegezonden).

5. Financieel jaarverslag (wordt tijdens de vergadering uitgereikt).

6. Verslag kascommissie.

7. Vaststelling begroting 2010/2011 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt).

8. Benoeming nieuw lid kascommissie.

9. Suggesties voor toekomstige programmering.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering volgt een informatieve lezing door de heer H. Geubels over TRIOBEDRIJVEN IN BEWEGING.

Zo'n honderdduizend mensen met een arbeidshandicap werken met uitstkend resultaat in de sociale werkvoorziening. Met enkele aanpassingen kunnen deze mensen ook in een "gewoon" bedrijf aan de slag. Doorstroming heet dit met een mooi woord. Triobedrijven laat u middels haar bedrijfsfilm kennismaken met diverse werksoorten waarin Triobedrijven haar werknemers schoolt om ze geschikt te maken voor de reguliere arbeidsmarkt.
Triobedrijven voert voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en haren de Wet sociale werkvoorziening uit. In het kader van deze wet zijn zo'n 450 mensen actief bij Triobedrijven.

Wij rekenen op veel belangstelling voor dit interessante onderwerp.


Namens uw Nutsbestuur,
met vriendelijke groet,


Gea Smit-Venema, secretaris

terug naar jaarprogramma 2010-2011
terug naar hoofdmenu