ALGEMENE LEDENVERGADERING 2008

Uitnodiging c.q. Agenda


Hoogezand, oktober 2008

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van uw Nutsdepartement te houden op woensdag 12 november 2008.
Zoals gewoonlijk gehouden in De Reensche Compagnie, Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand, aanvang 20.00 uur.
Agenda

1. Opening.

2. Notulen van de vergadering van 14 november 2007 (wordt meegezonden).

3. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen.

4. Jaarverslag 2007/2008 (wordt meegezonden).

5. Financieel jaarverslag (wordt tijdens de vergadering uitgereikt).

6. Verslag kascommissie.

7. Vaststelling begroting 2008/2009 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt).

8. Benoeming nieuw lid kascommissie.

9. Benoeming nieuw bestuurslid. Het bestuur draagt voor mw. A. Brons-van Dijk te benoemen tot lid van het bestuur. Tot de aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten worden ingediend bij het bestuur.

10. Suggesties voor toekomstige programmering.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering volgt een informatieve lezing over door mr. R. Domenie, bestuurslid van de Stichting Leergeld in Hoogezand-Sappemeer.

De Stichting Leergeld Hoogezand-Sappemeer (aangesloten bij de overkoepelende Stichting Leergeld Nederland) wil voorkomen dat schoolgaande kinderen/jongeren uit minimagezinnen in een sociaal isolement komen dan wel geheel uitgesloten worden. Zij wil dat realiseren door de eventuele financiŽle belemmering van "niet mee kunnen doen" weg te nemen. De insteek "beter voorkomen dan genezen" heeft Leergeld vertaald naar "beter nu een klein beetje geld voor het leren en meedoen dan later als gemeenschap duur leergeld te moeten betalen".
Een interessant gegeven, waar ook de gemeente Hoogezand-Sappemeer zich voor inzet in samenwerking met de Stichting Leergeld.


Namens uw Nutsbestuur,
met vriendelijke groet,


Gea Smit-Venema, secretaris


terug naar jaarprogramma 2008-2009
terug naar hoofdmenu