ALGEMENE LEDENVERGADERING 2007

Uitnodiging c.q. Agenda


Hoogezand, oktober 2007

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van uw Nutsdepartement te houden op woensdag 14 november 2007.
Zoals gewoonlijk gehouden in De Reensche Compagnie, Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand, aanvang 20.00 uur.
Agenda

1. Opening.

2. Notulen van de vergadering van 8 november 2006 (wordt meegezonden).

3. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen.

4. Jaarverslag 2006/2007 (wordt meegezonden).

5. Financieel jaarverslag 2006/2007 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt).

6. Verslag kascommissie.

7. Vaststelling begroting 2007/2008 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt).

8. Benoeming nieuw lid kascommissie.

9. Suggesties voor toekomstige programmering.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering volgt een informatieve lezing door Margriet Haring, co÷rdinatrice laaggeletterden bij het Noorderpoortcollege in Hoogezand-Sappemeer, over Analfabetisme (laaggeletterden) in Hoogezand-Sappemeer.

Margriet haring zal de lezing verzorgen samen met een cursisit; hij is een van de abbassadeurs van de school. Zij zal uitleg geven over de aanpak van de school en de ambassadeur zal vertellen over zijn ervaringen. Zij zorgen voor achtergrondinformatie en foldermateriaal. Niet (goed) kunnen lezen en/of schrijven is een groot probleem voor wie het aangaat. Geweldig dat er in Hoogezand-Sappemeer aan gewerkt wordt om dat te verbeteren. Wij rekenen op veel belangstellinmg voor dit interessante onderwerp.


Namens uw Nutsbestuur,
met vriendelijke groet,


Gea Smit-Venema, secretaristerug naar jaarprogramma 2007-2008
terug naar hoofdmenu